Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 2

quangvu.net Today: 52

quangvu.net Yesterday: 115

quangvu.net Total: 309,418

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đìnhhttp://luatsupro.com

Các website pháp luật hữu ích

Số lần xem: 9,361 Ngày đăng: 09/09/2014 15:48:05

Website hữu ích cho luật sư, sinh viên, nghiên cứu ngành luật & một số trang web nước ngoài giúp tăng vốn từ vựng về luật, kiến thức về hệ thống pháp luật

www.nclp.org.vn/ - Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - VP Quốc hội

www1.mot.gov.vn/tochuc/department.asp?id=005 - Cục quản lý cạnh tranh

http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/Home/default.aspx - Update các dự thảo VBPL mới nhất và các ý kiến đóng góp

www.worldlii.org/ - Download luật nước ngoài

dictionary.law.com/ - Từ điển chuyên ngành

lawlink.com/ - Mạng xã hội đầu tiên và lớn nhất cho chuyên gia Luật pháp

http://congbao.chinhphu.vn/ - Công báo Việt Nam

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban - Hệ thống văn bản của chính phủ

http://law.org.vn – Luật sư Apolo

http://www.vibonline.com.vn/Home/default.aspx - Trang web đăng tải các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

* Và một số trang web hữu ích giúp tăng vốn từ vựng về luật, kiến thức về hệ thống luật, chủ yếu là ở UK. 

www.informationcommissioner.gov.uk

www.family-solicitors.co.uk

www.interactive-law.co.uk

www.law.ed.ac.uk

www.citizensadvice.org.uk

www.uklegal.com

www.compactlaw.co.uk

www.lawontheweb.co.uk

www.legalservices.gov.uk

www.media-solicitors.co.uk

www.unhchr.ch (very useful if you want to know more about the United Nations and human rights)

www.bench-marks.org (an excellent website if you want to know more about the underlying principles of corporate governance and responsibility)

http://www.lexology.com  (ở đây có các bài viết cập nhật quy định pháp luật, bình luận của các luật sư/hãng luật lớn trên thế giới. Một số luật sư/hãng luật Việt Nam như Indochine Counsel, VCI-Legal, Bizconsult, ... cũng thường xuyên có bài cập nhật).

http://www.findlaw.com  (các bài viết trên blog theo từng nhóm chủ đề)
 

TỰ ĐIỂN PHÁP LÝ: 

http://www.nolo.com/dictionary 

http://www.legal-explanations.com/index.htm 

http://www.legal-definitions.com/

http://legaldictionaries.org/

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/

http://www.legalengine.com/

Bài viết liên quan